Data Collection Östersund AB nu huvudfirma för Contuitus

Efter en justering av bolagsordningen samt omdöpning av företaget Contuitus Net Research AB är nu Data Collection Östersund AB det nya namnet på verksamheten. Namnet "Contuitus Net Research" behålls som bifirma inom företaget för kontinuitet.

Svenska