Våra tjänster

Vi fokuserar på att gå in i olika forsknings- och utvecklingsprojekt för att stödja upp de bitar som kräver datahantering och systemutveckling. Vi kan hjälpa till med det mesta som rör detta område.

Vårt mål är att vara där personligen när en forskare stöter på datalogistiska problem som kan lösas med datorisering. Vi förstår att varje forskningsprojekt i någon mening är unikt och att standardiserade angreppssätt ofta inte är tillämpliga.

I företaget har vi forskarkompetens och kan därför tala samma språk som de som är huvudmän för projekten.

Partner i forsknings- och utvecklingsprojekt

Den stora delen av vår verksamhet rör delaktighet i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi arbetar då på ett pragmatiskt sätt nära kunden för att passa in på det sätt som enklast löser det organisatoriska: som part eller på uppdragsbasis.

Exempel på projekt vi deltagit i är:

  • UL360: Ett system för att värdera ledarskap genom enkäter ställda till kollegor, överordnade och underordnade. Huvudman för projektet var/är Försvarshögskolan.
  • PUPIL: Ett system för att köra visuella psykologiska experiment på distans. Huvudman för projektet är Mittuniversitetet.
  • BATRICS: Ett system för internetbaserad terapi. Huvudman för projektet är Mittuniversitetet.
  • MakeHuman: Ett open-source -system för att bygga anatomiskt korrekta 3d-modeller av människor. Huvudman är makehuman-projektet.
  • SimChild: Ett läromedel för att simulera barnomhändertagandeärenden för socionomstudenter. Finansiering kommer just nu från Vinnova, och huvudman är högskolan i Jönköping.

Webbenkäter

Ett av våra specialområden är att hjälpa kunder med webbenkäter. Vi hjälper då till med större delen av kedjan: från idé via utforming av enkät till drift och datainsamling.

För webbenkäter kan du läsa mer om våra tjänster här.

Mjukvara

I företaget har vi specialkompetens kring några större mjukvaror som ofta är tillämpliga i olika projekt:

  • Drupal: Ett av de största tillgängliga programmen för att göra avancerade hemsidor med mycket funktionalitet. Vi erbjuder även så kallad "hosting" kring detta, dvs att vi förutom att skapa hemsidan också kan sköta driften av den. Här är hemsidan för MakeHuman ett bra exempel på hur det kan se ut när vi sköter drift och teknik.
  • Mod_survey: Är det webbenkätsystem vi främst arbetar med när vi hjälper till med webbenkäter.
  • Databaser: Företaget har en solid kompetens kring flera olika databasmotorer och har deltagit i projekt som behövt lösa problem som rör hundratals miljoner poster data.

Rådgivning

I det fall man under startfasen av ett projekt är osäker på vad som egentligen är tillämpligt för att lösa med datorisering är vi tillgängliga för rådgivning. Det enklaste då är att vi kommer ut och tar en pragmatisk diskussion med forskargruppen om vad målen och problemen är och vilka sätt man kan se att lösa dem.

Undervisning och föreläsningar

Förutom arbete i projekt tar vi även ofta på oss uppdrag som rör undervisning, främst handledning av uppsatser samt inhopp i olika tekniskt orienterade kurser. Om man som student letar efter uppsatsämne inom datahantering i bred bemärkelse har vi ofta tips på uppslag.

Svenska