Om företaget

Företaget har sitt säte i Östersund. Se här för besöks- och postadress. Följande är formalia gällande företaget.

Formalia

Data Collection Östersund AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 556842-1910. Företagets momsregistreringsnummer är SE556842191001.

Historik

År 2010 bildades företaget som enskild firma av Joel Palmius.

År 2011 ombildades den enskilda firman till aktiebolaget Contuitus Net Research AB.

År 2013 döptes företaget om till Data Collection Östersund AB.

Bifirma

Företaget har en bifirma, Contuitus Net Research, vilken behålls för kontinuitet med det gamla företagsnamnet, samt för att samla uthyrning av personal på konsultbasis.

Årsredovisning

Företaget har bokföringsår september till augusti.

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-2013

Protokoll från årsstämman 2013

Försäkringar och bankrelation

Företagets verksamhet täcks genom Länsförsäkringar av fullgoda företagsförsäkringar för den typ av verksamhet vi bedriver. Även vår primära bankrelation är med Länsförsäkringar. Vi förfrågan t.ex i samband med offentlig upphandling kan fullständig specifikation av vårt försäkringsskydd  samt bankrelation skickas. 

Övriga dokument

Registreringsbevis, äldre årsredovisningar samt bolagsordning kan beställas från bolagsverket.

Svenska