Medarbetare

Joel Palmius

Arbetsuppgifter
Drift, utveckling, rådgivning

Formell kompetens
Fil.dr Data- och systemvetenskap, fil.kand Psykologi

Telefonnummer
070-2833355

Epost
joel.palmius@datacollection.se

 

Marie-France Larsson

Arbetsuppgifter
Enkätdesign, rådgivning, webbdesign

Formell kompetens
Fil.mag Psykologi

Telefonnummer
073-8083548

Epost
marie-france.larsson@datacollection.se

Svenska